Můžeš změnit svět... život je kniha... příběh mého života

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2010
    
List vedoucího
Chci, aby mým životem vznikla dobrá kniha
Pomůcky: pracovní listy; tužky tří barev; Bible
Cíl: Paralela života druhého (Rút) a mého. Hledání souvislostí. Pohled do vlastní budoucnosti.
Časová náročnost: 1-1,5 hodiny
Postup: Vyberte vhodné prostředí (sedací kout, čajovna, deka a trávník,...), kde je příjemné sedět, aby se vytvořila klidná atmosféra pro poslech. Nespěchejte.
Je přínosné se předem domluvit se čtenáři, aby si příběh Rút doma nahlas přečetli. Trénink čtení se projeví na plynulosti a důstojnosti přednesu.

Uvedení do tématu: Kdyby byl můj život kniha – jaká by měla být? Jak bych chtěl/a, aby vypadala, obsahovala, co by se v ní druzí dočetli? Přečteme si teď jednu knihu života. Je to kniha života mladé ženy. Její jméno je Rút.

Přečtěte si nahlas knihu Rút, od začátku až do konce. Ideální je rozdělit četbu mezi čtyři čtenáře.

Na časovou osu zakreslete významné okamžiky života Rút.

Otázky k textu:
Které významné okamžiky v životě zapříčinila ona sama?
Jak jinak se mohla na různých místech svého příběhu rozhodnout?
Co se od Rút můžu naučit (vlastnost)?
Co se můžu naučit z příběhu Rút?

Účastníci nechť vyznačí na škálách (viz pracovní listy) křížkem, kde se – podle vás – nachází příběh Rút. Jaká kniha to je když v ní druzí začnou číst? Jaký je to příběh? Co přináší lidem okolo?

Účastníci nechť vyznačí na škálách křížkem, kde se nachází jejich vlastní příběh, a po té, kde by chtěli, aby se nacházel.

Modlitba: Pane, ty víš, kde se cítíme být a kam míříme. Prosíme tě, pojď s námi. Potřebujeme trpělivost, abych se nezalekli neúspěchů. Potřebujeme vytrvalost, aby nás to snažení nepřestávalo bavit. Potřebujeme víru, aby nám udržela oči na cíli. Potřebujeme pokoru, abychom tě prosili o sílu, když se nám nedostává. Děkujeme za tvé vedení, děkujeme za tvou přítomnost. Chceme být knihou, kterou je radost číst. Amen

Na doma: Přemýšlej, co bys mohl dělat ve svém životě jinak a lépe.
Literatura k biblickému textu: Po boku Rút, Jarda Pechar, Bratrstvo 1-8/2008
Program byl inspirován učebnicí Strategie osobnostního rozvoje

časová osa života Rút

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakresli křížek do stupnice:

zelený – jaká kniha je Rutčin život
modrý – jaká kniha je můj život teď
červený – jaký bych chtěl/a, aby můj život byl

 
 
Příběh tvého života
    
Chci, aby mým životem vznikla dobrá kniha – Muž, který sázel stromy
Pomůcky: pracovní listy; psací potřeby; list s plným zněním citátů; kniha/film Muž, který sázel stromy (1987, 30 min) ; promítací technika
Časová náročnost: 1,5 – 2 hodiny

Úvod do tématu: Každý člověk je vlastně jako spisovatel a jeho život kniha. Možná si řekneš: „Ale spisovatel si může psát, co ho napadne!“ I ty můžeš ovlivnit, co bude napsáno v knize tvého života. Každý se podílí na psaní svého života – ať chce nebo nechce. Proto se potřebuješ naučit psát příběh svého života dobře.

Samostatná práce: Rozdejte účastníkům pracovní listy (jednotlivcům nebo do dvojice) a nechte je doplnit citáty podle sebe, aniž by znali jejich skutečnou podobu. Až budou účastníci hotovi, přečtěte/nechte přečíst původní citáty.

Plné znění citátů:
„Lidé zažijí jen tolik štěstí, kolik sami sobě dovolí.“ Abraham Lincoln
(Most people are about as happy as they make up their minds to be. )
„Všichni jsme andělé jen s jedním křídlem. A můžeme létat jen tehdy, podpíráme-li jeden druhého/abychom vzlétli, musíme se obejmnout.“ Luciano de Crescenzo
(Siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati. )
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Ef 5,15
Dobrý boj jsem bojoval, běh dokončil, víru zachoval. 2.Tim 4,7

Porovnejte svá zakončení vět s citáty.
V čem se liší/ co mají společného?
Jaké je společné téma citátů?
Kdybyste měli všechny citáty zveřejnit, třeba na internetu, jaký byste nad ně dali nadpis?

Úvod k filmu: Spisovatelův příběh má hranice v kulisách, které si autor určí. Ty žiješ v hranicích podle svého prostředí, rodiny, vzdělání, atd. Můžeš své hranice posouvat, a tak měnit svět.
Se změnou světa začni u sebe. Jsi přece součást světa. Když měníš sebe, proměňuješ už částečku světa, a taky své okolí a lidi, se kterými žiješ.

Podívejte se společně na film „Muž, který sázel stromy“. Po shlédnutí filmu zařaďte přestávku.

Po přestávce se vraťte k filmu rozhovorem nad otázkami. Nechte účastníkům čas odpovědět si na otázky na pracovním listě, potom pomocí otázek o filmu mluvte.

Na doma: Přemýšlej, co bys chtěl/a ve svém životě změnit. Co bys mohl/a dělat jinak a lépe.
Pracovní listy:
Lidé zažijí jen tolik štěstí, ......................................................................................

.................................................................................................................................

Všichni jsme andělé jen s jedním křídlem, ............................................................

.................................................................................................................................

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste ......................................................

.................................................................................................................................

Dobrý boj jsem bojoval, běh ...............................................,

víru......................................................... .

Jak bys popsal pastýře z filmu?

...................................................................................................................................
Co ho vedlo k tomu, aby sázel stromy?

...................................................................................................................................
Proč stromy sázel?

...................................................................................................................................
Jak dlouho stromy sázel?

...................................................................................................................................
Čeho dosáhl?

...................................................................................................................................
Jaké vlastnosti potřeboval, aby toho dosáhl?

...................................................................................................................................
Co myslel vypravěčův přítel, když řekl: pastýř našel způsob, jak být šťastný?

...................................................................................................................................
Dělám něco, co se dá přirovnat k práci toho pastýře?

...................................................................................................................................
Čím bych se mu chtěl/a podobat? Co bych se od něj mohl/a naučit?

...................................................................................................................................
    

I. Jaká kniha to je/bude, když v ní druzí začnou číst?

Dobrá --------------------------------------------------------------------- špatná
Umělecká fádní
Čtivá bez čtenářů

II. Jaký je příběh?

Nudný vzrušující
Odstrašující inspirující
Pohodový stresující
Zapamatovatelný nezajímavý

III. Co přináší/má přinést lidem okolo?

Lásku nelásku
Přijetí odmítání
Podporu nezájem
Krásu nesoulad
Pomoc lhostejnost

Biblický odkaz: 
Rút 0
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2010