Pozvání na cestu - Evangelia

29 Uzdravení deseti malomocných

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Je asi lepší zpracovávat obrázek s dětmi až po vyprávění. Poté, co děti vepíšou do paprsků svoje důvody k vděčnosti a společně si je navzájem přečtete, zeptejte se jich, zda je jim zřejmá souvislost mezi jejich úkolem a vyprávěním; jak zachránila vděčná víra uzdraveného Samařana ( uzdravení byli přece všichni ) a jak může zachránit je v případech, za které děkují.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
UZDRAVENÍ DESETI MALOMOCNÝCH
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Vděčnost deseti malomocných

28 Podobenství o nalezených

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pokud budete dětem vyprávět všechna tři podobenství z 15. kapitoly Lukášova evangelia, je lepší, aby děti hledali ztracenou ovečku až po vašem výkladu. Je ovšem také možné obrázkem začít. Řekněte dětem, aby si představily, že jsou pastýři, kterým se jedna ovečka ze stáda ztratila, a rozdejte jim obrázky, aby se jí pokusily na nich najít. Budou asi soutěžit, kdo ji najde první. Zeptejte se jich pak, zda měly radost, že ji našly. Na to navažte, že právě o téhle radosti Ježíš mluví a ukazuje ji těm, kdo se z nalezených radovat neuměli.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PODOBENSTVÍ O NALEZENÝCH

27 O hostinách a hostině

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Svůj výběr toho, co je pro ně radost a co povinnost, mohou děti vyznačit tak, že si podle něho vybarví kroužky dvěma různými pastelkami. Tento úkol je může na začátku do napětí podobenství uvést ( Než začnete vyprávět, ptejte se jich, u čeho spíš namítají, že mají mnoho jiných důležitých věcí na práci. Zda u toho, co označily jako radost, nebo u toho, co vybraly jako povinnost. ), stejně tak může ovšem dětem pomoci při domýšlení významu podobenství na závěr.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
O HOSTINÁCH A HOSTINĚ

26 O velikosti nepatrného

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Dotváření obrázku můžete zapojit do vašeho vyprávění. Začněte tím, že Ježíš, aby přiblížil, jak je to s Boží vládou, používal podobenství – přirovnával ji k různým situacím a věcem. Jednou ji také přirovnal k hořčičnému zrnu. Zeptejte se dětí, proč asi právě k němu. Co tím asi chtěl ukázat? Dejte jim pak obrázky, aby je dokreslily, že jim ten úkol napoví. Až budou hotovy, ptejte se, zda už na to přišly a co to asi může konkrétně znamenat. Popřípadě je k tomu můžete otázkami vést: Co vám vyšlo? U čeho to začalo? Jaký je strom? Co poskytuje ptákům? A jaké je proti tomu to zrnko?…

Odkaz na katechetickou přípravu: 
O VELIKOSTI NEPATRNÉHO

25 O připravenosti učedníků

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
O PŘIPRAVENOSTI UČEDNÍKŮ

24 O zajištění

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete použít k motivačnímu uvedení. Děti nejdříve do středu nakreslí to, o čem si myslí, že k životu potřebujeme. Potom je vyzvěte, ať z nabízených možností vyberou odpověď na otázku „Co je pro to nejvíc třeba?“ ( Mohou ji třeba vybarvit jednou pastelkou. ). Na to jim vyprávějte úryvek z 12. kapitoly Lukášova evangelia - nebo starší děti vyzvěte, aby si ho přečetly – s tím, že některé možnosti se podle něho asi ukážou jako falešné a jiné jako pravdivě.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
O ZAJIŠTĚNÍ

23 O modlitbě

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete použít uprostřed výkladu: Vyprávějte dětem podobenství až k tomu, že se soudce dlouho neměl k tomu, aby se vdovy zastal ( Starším dětem je také můžete přečíst nebo opsat až po první část 4. verše ). Pak je vyzvěte, aby se pokusily domyslet, jak mohlo podobenství pokračovat, co tedy žena asi udělala, a nakreslily nebo napsaly různé varianty do obrázku. Společně si jejich návrhy prohlédněte. Teprve pak svoje vyprávění dokončete.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
O MODLITBĚ

22 Proměnění na hoře

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

S obrázkem, který si předem připravíte, můžete tentokrát ilustrovat svoje vyprávění: Nejdřív ukážete jenom učedníky. Potom tři postavy, které na hoře viděli ( Můžete nechat děti hádat, kdo to asi je. ). Pak obrázek přeložíte tak, aby se mrak spojil a vyzvete děti, aby přečetli vzkaz pro učedníky. Tím se vám dostane do obrazu i „předmět“, při němž se má ona poslušnost osvědčit. Po vyprávění si děti sami vytvoří přehýbáním a omalováním vlastní obrázek, s kterým se mohou vrátit do bohoslužeb a popřípadě s jeho pomocí dospělým podobně příběh převyprávět.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PROMĚNĚNÍ NA HOŘE

21 Petrovo vyznání

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pokud prací na obrázku začnete ( Děti mají vybrat – a mohou třeba vybarvit – na každé polovině z navržených odpovědí tu nebo ty, které mají za správné. ), vyjádří děti svůj vlastní pohled. Vyprávění potom můžete uvést výzvou, aby poslouchaly, jestli se shodují s tím, jak vidí své poslání Ježíš. Na závěr se jich na to můžete zeptat.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PETROVO VYZNÁNÍ, PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ

20 Nasycení pěti tisíců

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkolem z obrázku můžete začít. Modlitby nebo písničky, které děti napíšou, si potom společně přečtěte, ptejte se proč se asi před jídlem modlíme nebo zpíváme a jestli si děti myslí, že je nějaký rozdíl mezi tím jídlem s modlitbou a bez ní.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ
Syndikovat obsah