40 Zjevení na cestě do Emauz

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Úkol z obrázku opět vyžaduje znalost příběhu. Je ho tedy možné plnit až po vašem vyprávění, nebo předpokládá, že si děti budou úryvek z bible samy napřed číst. Pokud se nemýlím, měl by dětem vyjít jak v oprátce, tak ve svitku obrázek v podstatě stejný ( ukřižovaný Kristus ). To je dobré dětem zdůraznit. Je to podnět k rozhovoru o vzkříšení, které utrpení prostě nevyruší, ale potvrzuje jeho smysl. Můžete dál společně přemýšlet o tom, co se může jevit jako prohra i jako vítězství.

Odkaz na katechetickou přípravu

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina