9 Pokušení na poušti

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkol z obrázku může děti na začátku uvést do přemýšlení o pokušení – po vašem výkladu pak můžete společně mluvit o tom, zda by ho nyní zpracovaly stejně nebo zda příběh nějak změnil jejich pohled na pokušení a v čem a proč. Děti také mohou s obrázkem pracovat až po vašem vyprávění. Přitom vyjde najevo, jak váš výklad slyšely a jak je inspiruje k domýšlení do jejich situace.
Děti mohou svoje další „návrhy pokušení“ namalovat také na velké čtvrtky, přinést do shromáždění a ptát se dospělých obdobně jako pracovní list: Co může být pokušením? Popřípadě je mohou vyzvat, aby také nabídku doplnili.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Pokušení na poušti
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Pokušení jako testování Syna