24 O zajištění

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek můžete použít k motivačnímu uvedení. Děti nejdříve do středu nakreslí to, o čem si myslí, že k životu potřebujeme. Potom je vyzvěte, ať z nabízených možností vyberou odpověď na otázku „Co je pro to nejvíc třeba?“ ( Mohou ji třeba vybarvit jednou pastelkou. ). Na to jim vyprávějte úryvek z 12. kapitoly Lukášova evangelia - nebo starší děti vyzvěte, aby si ho přečetly – s tím, že některé možnosti se podle něho asi ukážou jako falešné a jiné jako pravdivě. Až skončíte, zeptejte se, jestli by děti dovedly říct, jak která z možností ve světle vyprávění dopadla, a jestli to odpovídá jejich původní volbě.
Pokud obrázek použijete až po výkladu, vyzvěte děti rovnou, aby vybíraly možnost, která odpovídá příběhu. Rozhovor nad tím, co děti vyberou, vám ukáže, zda byl váš výklad srozumitelný, a poskytne možnost ho popřípadě korigovat.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina