4 Narození Ježíšovo

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Použití obrázku hodně záleží na tom, jak staré děti jsou a jak už bibli znají:
Děti mohou „comics“ dokreslit z paměti a potom si můžete Lukášovo vánoční vyprávění společně přečíst a obrázky s ním porovnat. Objevíte přitom, jak „notoricky známé příběhy“ máme často zažité jinak, než je evangelium podává.
Můžete si také evangelijní vyprávění společně nahlas číst a domlouvat se přitom, co do kterého okénka vlastně patří a postupně kreslit. Popřípadě vyprávění ani nemusíte číst, ale společně se domlouvat, co kde asi bude.
Můžete dětem také dokreslení „comicsu“ zadat a nechat jim bible k dispozici. Úkol je povede k tomu, aby příběh četli opravdu pozorně. Nakonec můžete společně mluvit o tom, kdo biblické vyprávění nejlépe vystihl a proč.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina