37 Ježíš před radou, Pilátem a Herodem

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

K tomu, aby děti mohly úkol z obrázku splnit, je třeba, aby vyprávění už znaly. S obrázkem tedy budete pracovat až po výkladu. Děti mají nejdřív spojit linkou ( nebo vybarvit jednou pastelkou ) charakteristiku s příslušnými aktéry příběhu a potom rozhodnout, kdo nese vinu na odsouzení Ježíše. Pokud se neshodnou, vyzvěte je, aby se svoje rozhodnutí pokusily druhým vysvětlit a zdůvodnit. Pokud se budou shodovat, zeptejte se jich, jak k tomu došly.
Starším dětem nemusíte příběh vykládat. Rozdejte jim obrázky a řekněte, ať si najdou v bibli příslušný oddíl ( Lk 22,63 – 23,25 ), přečtou si ho a obrázek podle něho zpracují. O výsledcích potom společně mluvte.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina