31 Ježíš a Zacheus

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Děti mohou nakreslit do obrázku toho, na kom jim záleží a kdo stojí o jejich dobré jednání na začátku. Příběh o Zacheovi jim pak budete vyprávět jako vysvětlení, proč je na obrázku chlápek na stromě, a vyplyne z něho, jakou cenu pro děti ty, které nakreslily, mají a kdo k nim vždycky ( i když si na nikoho takového nevzpomněly ) patří. Děti mohou obrázek také dokreslovat až po vyprávění. Při tom si mohou uvědomovat, jak i ony Zacheovu roli znají. Podle toho, koho do obrázku dokreslí, se jich pak dál můžete ptát, jaké jejich jednání má pro ně díky tomu člověku cenu; popřípadě jaké jejich jednání má pro ně díky Ježíšovi cenu.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina