3 Navštívení Marie

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek opět nabízí využití buď při motivačním uvedení nebo při aplikačním domýšlení příběhu. Pokud děti dotvoří obrázek při motivačním uvedení, ptejte se jich, zda si myslí, že úkol přesto mohou přijmout a pustit se do něho, nebo ne a proč. Příběh potom může být odpovědí na otázku, s čím můžeme při svém rozhodování vlastně počítat. Při rozhovoru nad obrázky dotvořenými po výkladu přemýšlejte společně nad tím, v čem jsou si úkoly dětí a Marie blízké a v čem se naopak liší.

Dokreslené a dopsané vzkazy s úkoly můžete také vystříhat ( nebo je pro děti už připravit rozmnožené a vystříhané ) a umístit na nástěnku v kostele spolu s postavou Marie a citáty z obrázku.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
NAVŠTÍVENÍ MARIE A JEJÍ CHVALOZPĚV
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Hle, jsem služebnice Páně…