V 1 Slovo se stalo tělem

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

S obrázkem je třeba pracovat asi až po výkladu. Děti mohou do koleček dokreslovat buď jak se velká slova uskutečňují v Ježíšově příběhu ( odpuštění – Ježíš s ochrnutým, jehož spustili přátelé střechou… ) nebo jak se uskutečňují v přítomném životě ( věrnost – staří manželé se drží za ruku… ). V prvním případě je také možné připravit ze samolepek k Lukášovu evangeliu kartičky, ze kterých mohou děti vybírat společně, který příběh by mohl být uskutečněním kterého slova.

Odkaz na katechetickou přípravu

Téma

Cílová skupina