30 Farizeus a celník

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Než budete vyprávět o farizeovi a celníkovi, nechte děti, aby doplnily samy za sebe větu v bublině na obrázku. Potom jim můžete říct, co ten obrázek vlastně znázorňuje, tedy vykládat podobenství. Než se dostanete k Ježíšovu dovětku ( verš 14 ), zeptejte se, kdo z těch dvou asi se svojí bublinou může „prolézt“ dveřmi, aby se přidal ke společenství s Ježíšem.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
FARIZEUS A CELNÍK