1 Vznešený Teofile

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek můžete použít ( zvlášť u malých dětí ) k samotnému vyprávění. Ptejte se, koho na obrázku vidí a co asi dělá; proč se jeden muž diví a co asi druhý píše; zda poznají, kdo je na rozstříhaném obrázku. Při vysvětlování, kdo je kdo a co dělá, dětem úlohu už vlastně vyprávíte. Na závěr si mohou na Lukáše zahrát a ze „střípků“ obraz Ježíše složit tak, aby byl čitelný.
Obrázek lze použít i po výkladu, kdy ho dětem také necháte nejdřív okomentovat, přičemž si výklad spontánně zopakují a potom si „střípky“ vystihnou, správně složí a nalepí na volný papír.
Pokud se děti vrací do shromáždění a chcete nedělní školu propojit s bohoslužbou dospělých, zvětšete „střípky“ a nalepte na kartón. Každé dítě přinese do shromáždění jeden, ukážou je dospělým a dají jim hádat, kdo na rozstříhaném obrázku je. Potom jej sestaví ( buď je drží, nebo obrázek sestavují na tabuli – upevňují magnety, přišpendlí, použijí techniku flanelografu ) a řeknou, kdo tak asi obrázek Ježíše skládal a pro koho.

Odkaz na katechetickou přípravu

Téma

Druh aktivity

Cílová skupina