20 Nasycení pěti tisíců

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Úkolem z obrázku můžete začít. Modlitby nebo písničky, které děti napíšou, si potom společně přečtěte, ptejte se proč se asi před jídlem modlíme nebo zpíváme a jestli si děti myslí, že je nějaký rozdíl mezi tím jídlem s modlitbou a bez ní. Příběh potom můžete vyprávět jako příklad tohoto rozdílu, nebo ho uvést otázkou, zda při něm děti na nějaký rozdíl přijdou: bez modlitby, bez důvěry, bez Krista nás starost o hmotné potřeby připravuje o společenství, s nimi jej naopak vytváří; bez nich to, co máme, nestačí – představuje nouzi, pokud to díky nim dáme k dispozici moci Kristovy lásky ( podání evangelia evokuje Večeři Páně ), stačí i to málo, co máme, pro všechny.
Obrázek jde jistě dokreslovat i po vyprávění a domýšlet při tom význam příběhu.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina