34 Jidášova úmluva a poslední večeře

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek je lepší nechat děti dokreslit až po vašem výkladu, kdy bude zřejmé, že se jedná o Večeři Páně. O tom, co děti nakreslí si potom společně povídejte. Ptejte se přitom dětí, proč tam ty které lidi nakreslily; jestli je to podobné jako při té poslední večeři; jestli při ní byli s Ježíšem jenom vzorní učedníci; jestli tam byli jenom ti, kdo plně rozuměli tomu, co se děje; atd. a koho by tam tedy ještě mohly nakreslit. Děti také nemusí postavy okolo stolu kreslit, mohou je třeba vystříhat z časopisů nebo z okopírovaných fotografií ze sborových akcí. Potom je také možné mluvit o tom, proč třeba některé typy z časopisů nevybraly a jestli to líčení z evangelia odpovídá nebo ne.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina