18 Utišení bouře a uzdravení posedlého

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek můžete tentokrát použít k vyprávění vy sami. Vystřihněte jej a složte předem a vyprávěním komentujte jednotlivé scény. Nemusíte přitom vyprávět souvisle sami, můžete se vždy ptát, co na obrázku je, co na něm kdo dělá atd. V závěru vyprávění se také můžete ptát, jestli má nějaký význam, že jsou postavy jednotlivých scén v zákrytu za sebou. Nakonec si děti sami plastickou vystřihovánku vybarví a vyrobí. Můžete jim také poradit, aby podle ní doma rodičům vyprávěly; popřípadě příští setkání můžete takovým vyprávěním dětí začít ( Pro příběh o Jairově dcerce má tato souvislost význam ).

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina