27 O hostinách a hostině

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Svůj výběr toho, co je pro ně radost a co povinnost, mohou děti vyznačit tak, že si podle něho vybarví kroužky dvěma různými pastelkami. Tento úkol je může na začátku do napětí podobenství uvést ( Než začnete vyprávět, ptejte se jich, u čeho spíš namítají, že mají mnoho jiných důležitých věcí na práci. Zda u toho, co označily jako radost, nebo u toho, co vybraly jako povinnost. ), stejně tak může ovšem dětem pomoci při domýšlení významu podobenství na závěr.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina