14 Dát se pohnout milosrdenstvím

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek lze využít postupně během celé hodiny. Nejprve děti dokreslí sebe a spojí se linkou s tím z prostředního sloupce, koho pokládají za svého bližního. Potom jim vyprávějte část z kázání na rovině a příběh o milosrdném Samařanu. Po vašem výkladu ať děti různými pastelkami spojí linkou postavu „kněze“, „kostelníka“ a „Samařana – obchodního cestujícího“ s těmi, které by asi oni považovali za své blížní. Společně se pak podívejte, jak a s kým se náš pohled překrývá. Zeptejte se, zda je ta otázka z obrázku položená správně. Mluvte o tom, zda „bližního“ určuje povaha potřebného, nebo postoj toho, kdo se s ním setkává; zda je to otázka výběru nebo výzva. Neskončete u zobecnění „Bližní jsou všichni“, stejně jako podobenství veďte děti ke konkrétnosti „Bližním mám být potřebnému, s kterým jsem se potkal“.

Cílová skupina