32 Vjezd do Jeruzaléma

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Opět máte dvojí možnost: buď prací na obrázku s dětmi začnete nebo obrázek použijete v závěru vašeho setkání. U první možnosti pak při vyprávění osvětlíte, jaký význam má, že ke chvalozpěvu vede právě cesta od kola, a jak to, že od chvalozpěvu vede zase k poprasku u kostela. U druhé možnosti si děti při zpracování obrázku ( hledání správného řešení ) zopakují hlavní linii vyprávění. Mluvte s dětmi i o alternativách, ke kterým cesta na obrázku nevede. Ptejte se jich, co asi představují. Teprve v kontrastu s nimi asi vynikne význam správné možnosti. Můžete děti také vyzvat, aby vymýšlely dopravních prostředků a kostelíků, které by byly v napětí s cestou Ježíše.

Cílová skupina