29 Uzdravení deseti malomocných

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Je asi lepší zpracovávat obrázek s dětmi až po vyprávění. Poté, co děti vepíšou do paprsků svoje důvody k vděčnosti a společně si je navzájem přečtete, zeptejte se jich, zda je jim zřejmá souvislost mezi jejich úkolem a vyprávěním; jak zachránila vděčná víra uzdraveného Samařana ( uzdravení byli přece všichni ) a jak může zachránit je v případech, za které děkují.

Cílová skupina