15 Mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Paralelu mezi postavením Janových učedníků a vlastní situací si mohou děti uvědomit asi teprve tehdy, když příběh uslyší. Ježíš neodpovídá přímo, nechává Jana a jeho učedníky, aby si odpověď vyvodili z toho, co viděli a slyšeli. Vyzvěte děti, zda najdou v tom, co sami doposud z evangelia slyšely ( viz. kartičky ), to, na co Ježíš Janovi učedníky odkazuje ( výrok a kartičku, která ho naplňuje, ať vybarví stejnou barvou ). Myslím, že přitom vyjde najevo, že posouzení příběhů není jednoznačné. Tehdy i dnes – jak upozorňuje Ježíš – žádný absolutní důkaz není. Hodně záleží na tom, co člověk hledá.
Děti také mohou zvětšené kartičky a bubliny s výroky přinést zpět do shromáždění a vyzvat dospělé, aby je pospojovali. I tehdy se asi ukáže, jak mnoho záleží na vlastním pohledu.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina