5 Simeon a Anna

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Setkání lze začít rozhovorem o tom, co všechno je možné díky bibli „vidět“ v obrázcích na pracovním listě. ( Můžete je také zvětšit a překreslit, abyste je dětem mohli všem dětěm ukazovat najednou. ) K rozhovoru můžete využít knížku F.Brossier - D.Monneron – L.Galli, Moje první obrázková bible, Portál 1991. Zde je vždy pod ilustrací „klíčové slovo“, které ilustrace i příběh vykládají. Potom lze lépe osvětlit, jak mohl Simeon, vkořeněný do starozákonní bohoslužby, vidět v nemluvněti boží spasení. Se staršími je možné hledat ve SZ proroctví o dítěti. Pak si děti nemluvně vystřihnou a vloží Simeonovi do náručí. U menších dětí si můžete postavu Simeona a nemluvňátka vystřihnout vy a použít ji při vyprávění.
Zvětšené obrázky z pracovního listu mohou děti přinést do shromáždění a ptát se dospělých, co všechno v nich vidí, co pro ně představují.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina