V 3 Odpověď řeckým poutníkům

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Děti mohou na začátku vybarvit různými pastelkami jednotlivé cesty, aby přišly na to, které pojmy k sobě patří. Společně pak můžete mluvit o tom, jestli jsou pro lidi taková spojení obvyklá, proč jsou asi slova takto pospojovaná a jaký to dává smysl. Ježíšova odpověď řeckým poutníkům, o které potom budete vyprávět, zvláštní spojení osvětluje. Nakonec se děti mohou pokusit vymyslet a do prázdných políček vepsat jinou dvojici, která odpovídá logice Ježíšova přirovnání.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
ODPOVĚĎ ŘECKÝM POUTNÍKŮM