28 Podobenství o nalezených

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pokud budete dětem vyprávět všechna tři podobenství z 15. kapitoly Lukášova evangelia, je lepší, aby děti hledali ztracenou ovečku až po vašem výkladu. Je ovšem také možné obrázkem začít. Řekněte dětem, aby si představily, že jsou pastýři, kterým se jedna ovečka ze stáda ztratila, a rozdejte jim obrázky, aby se jí pokusily na nich najít. Budou asi soutěžit, kdo ji najde první. Zeptejte se jich pak, zda měly radost, že ji našly. Na to navažte, že právě o téhle radosti Ježíš mluví a ukazuje ji těm, kdo se z nalezených radovat neuměli. Aby děti věděly, o jakou radost jde, vyprávějte jim pak už jen podobenství „o nalezeném a o zapšklém synu“.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina