2 Narození Jana Křtitele

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Úkol z obrázku může sloužit buď jako motivační uvedení do příběhu nebo k jeho aplikačnímu domýšlení. V prvním případě nejdřív vyzvěte děti, aby nakreslily, co hezkého už nečekaly a ono se jim to přece jen splnilo, a potom jim o takovém nečekaném hezkém překvapení, které se týká postav z obrázku ( Gabriela,Zachariáše a Alžběty ), vyprávějte. V druhém případě se po výkladu zeptejte, zda poznají, kdo na obrázku je, a vyzvěte je, aby si vzpomněly, zda se jim podobně něco nečekaného splnilo, a nakreslily to. Kresby si pak společně prohlédněte. Pokud děti nestihnou obrázek dokreslit při setkání, mohou si jej vzít domů a přinést dokreslený příště. Rozhovorem o kresbách pak můžete následující setkání začít, čímž si minulou látku připomenete a kontinuálně na ní budete moci navázat.

Cílová skupina