23 O modlitbě

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek můžete použít uprostřed výkladu: Vyprávějte dětem podobenství až k tomu, že se soudce dlouho neměl k tomu, aby se vdovy zastal ( Starším dětem je také můžete přečíst nebo opsat až po první část 4. verše ). Pak je vyzvěte, aby se pokusily domyslet, jak mohlo podobenství pokračovat, co tedy žena asi udělala, a nakreslily nebo napsaly různé varianty do obrázku. Společně si jejich návrhy prohlédněte. Teprve pak svoje vyprávění dokončete. Rozdíly mezi variantami dětí a řešením podobenství mohou odhalit, jak se liší jednání, ve kterém díky ustavičné modlitbě víra a naděje neochabují, od obvyklých reakcí, které přijmou přítomnou bezmoc jako konečný stav.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina