33 Podobenství o zlých vinařích

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Děti mají do horní části volných ploch po stranách vinného kmene napsat nebo namalovat, co dostaly a co umějí. Do dolní části pak, jaký užitek z toho mají a jaký úkol z toho plyne. Zpracování tohoto úkolu může buď sloužit jako motivační uvedení nebo být inspirací pro domýšlení poselství příběhu do situace dětí. Pokud obrázek použijete k motivaci, při vyprávění můžete navázat na to, že i vinaři v podobenství něco dostali a měli z toho užitek, ale chtěli ho jen pro sebe a odmítli to, k čemu je ten svěřený dar zavazoval. Pokud budete obrázek s dětmi dotvářet následně po vyprávění, je asi dobré nejdřív o úkolu z obrázku společně mluvit a hledat, co všechno je nám svěřeno, co jsme dostali a jestli tomu, k čemu nás to zavazuje, dovedeme dostát.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina