Pozvání na cestu - Evangelia

PODOBENSTVÍ O ZLÝCH VINAŘÍCH

Původ materiálu: 
Pavel Jánošík
Biblický oddíl: 
Lukáš 20,9–19
Datum přípravy: 
Ne, 29/04/2012
Žalm 118,22-23 Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky.
 
liturgické čtení -L 22,1-8
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
33 Podobenství o zlých vinařích
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
My vyznáváme (EZ605)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)

Vjezd do Jeruzaléma a prorocký nářek nad chrámem

Původ materiálu: 
Pavel Prejda
Biblický oddíl: 
Lukáš 19,28–41
Biblický oddíl: 
Lukáš 13,33–35
Biblický oddíl: 
Lukáš 21,5–6
Datum přípravy: 
Ne, 22/04/2012
 
Žalmy 118,26-27a  Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo.
 
liturgické čtění-L 19,35-40 
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
32 Vjezd do Jeruzaléma
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Kamení (SV2)
Odkaz na píseň: 
Vše, co má dýchání (BTS16)
Odkaz na píseň: 
Žalm 150 (SV65)
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)

ODPOVĚĎ ŘECKÝM POUTNÍKŮM

Původ materiálu: 
Jan Keřkovský
Biblický oddíl: 
Jan 12,20–30
Datum přípravy: 
Ne, 08/04/2012
Ž 27,1 – Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?
 
Liturgické čtení-J 12,20-26
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
V 3 Odpověď řeckým poutníkům

JEŽÍŠ A ZACHEUS

Původ materiálu: 
Pavel Prejda
Biblický oddíl: 
Lukáš 19,1–10
Datum přípravy: 
Ne, 15/04/2012
Ž 51,12 + 16b-Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost.
 
Liturgické čtení-L 19,1-6
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
31 Ježíš a Zacheus
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Ženeme se sami (SV408)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

FARIZEUS A CELNÍK

Původ materiálu: 
Pavel Janošík
Biblický oddíl: 
Lukáš 18,9–14
Datum přípravy: 
Ne, 01/04/2012
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost (1Pt 5,5)
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
- modlitba(doporučení: výklad pojmu v Biblickém slovníku od J.J.von Almen. s.145.)
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
30 Farizeus a celník
Odkaz na píseň: 
Prosba (BTS34)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (BTS93)
Odkaz na píseň: 
Svou oslav Pána písní (EZ191)
Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (BTS44)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Ach, Bože náš (EZ497)

UZDRAVENÍ DESETI MALOMOCNÝCH

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Lukáš 17,11–14
Datum přípravy: 
Ne, 25/03/2012
Ž 51,17- Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
 
Liturgické čtení-L 11,11-14
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
29 Uzdravení deseti malomocných
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (BTS25)
Odkaz na píseň: 
Poděkujme svému Pánu (EZ223)
Odkaz na píseň: 
Svou oslav Pána písní (EZ191)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)
Odkaz na píseň: 
Obětování (SV487)
Odkaz na píseň: 
Díky (BTS20)
Odkaz na píseň: 
Haleluja zpívej (SV90)
Odkaz na píseň: 
Já v srdci radost mám (SV104)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)

PODOBENSTVÍ O NALEZENÝCH

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Lukáš 15,1–32
Datum přípravy: 
Ne, 18/03/2012
Ž 51,14-Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.
 
Liturgické čtení-L 15,1-7
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
28 Podobenství o nalezených

O HOSTINÁCH A HOSTINĚ

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Lukáš 14,7–11
Datum přípravy: 
Ne, 11/03/2012
Ž 145,15 - 16-Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.
 
Liturgické čtení-L 14,7-11
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
27 O hostinách a hostině

O VELIKOSTI NEPATRNÉHO

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 13,18–30
Datum přípravy: 
Ne, 04/03/2012
Žalm 78,1 +4b- Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.
 
Liturgické čtení-L 13,18-21
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
26 O velikosti nepatrného

O PŘIPRAVENOSTI UČEDNÍKŮ

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 12,35–59
Datum přípravy: 
Ne, 26/02/2012
Žalm 46,2 - 3- Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.  Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
 
Liturgické čtení-L 12,35-40
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
25 O připravenosti učedníků
Syndikovat obsah