35 Cesta do Getsemane a zatčení

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní obrázek je možné zapojit do samotného výkladu: Rozdejte dětem obrázky. Mladším dětem vyprávějte o rozhovoru cestou do Getsemane a vyzvěte je přitom, aby si do obrázku doplnily, co říkal Petr a co Ježíš. Starší děti si mohou oddíl „Rozhovor cestou do Getsemane“ samy v bibli najít a podle něj si text doplnit. Poté pokračujte o tom, jak se Ježíš v zahradě modlil a zeptejte se dětí, proč asi Ježíš chtěl, aby se i učedníci modlili, před jakým pokušením je chtěl uchránit a co bylo na jeho modlitbě důležité. Odpovědi nehodnoťte, nechte děti, aby našly cestu bludištěm, které jim správnou odpověď i pokušení napoví. Pak dokončete vyprávění o zatčení s tím, že mají děti opět zachytit, co patří do „bublin“ na obrázku. Starší děti mohou znovu pracovat s biblí samostatně. Na závěr se můžete ptát, které postavy na obrázku asi spoléhají na svou vůli a jestli je vede opravdu statečnost.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina