21 Petrovo vyznání

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pokud prací na obrázku začnete ( Děti mají vybrat – a mohou třeba vybarvit – na každé polovině z navržených odpovědí tu nebo ty, které mají za správné. ), vyjádří děti svůj vlastní pohled. Vyprávění potom můžete uvést výzvou, aby poslouchaly, jestli se shodují s tím, jak vidí své poslání Ježíš. Na závěr se jich na to můžete zeptat.
Pokud dětem zadáte úkol z obrázku po vyprávění, projeví se při tom, co z vašeho výkladu vlastně slyšely. Tak budete mít možnost jej ještě doplnit, zopakovat nebo upřesnit. Můžete pak s dětmi dál vymýšlet, za koho by lidé mohli Ježíše ještě pokládat a co s tím spojují.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina