Pozvání na cestu - Evangelia

ZATČENÍ JANA KŘTITELE A JEŽÍŠŮV KŘEST

Původ materiálu: 
Dana Rotkovská
Biblický oddíl: 
Lukáš 3,15–22
Datum přípravy: 
Ne, 23/10/2011

Žalmy 29:4  Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti.

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
8 Zatčení Jana Křtitele
Odkaz na pracovní list: 
13 Herodes a Jan Křtitel
Odkaz na píseň: 
Jeden Pán, jedna víra (EZ678)
Odkaz na píseň: 
Pane Ježíši Kriste (EZ404)
Odkaz na píseň: 
Zní, zní, zní (SV398)
Odkaz na píseň: 
Nova země, nové nebe (SV223)
Odkaz na píseň: 
Jezu Kriste, Synu Boží (EZ434)

JAN KŘTITEL

Původ materiálu: 
Martin Fér
Biblický oddíl: 
Lukáš 3,1–14
Datum přípravy: 
Ne, 16/10/2011
Žalmy 37:5-6  Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
 
Liturgické čtení-L 3,3-8
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
7 Jan Křtitel
Odkaz na píseň: 
Zní, zní, zní (SV398)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Probuďme se, křesťané (EZ517)
Odkaz na píseň: 
S námi je Bůh náš (EZ634)
Odkaz na píseň: 
Život nám ubíhá (EZ568)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)

DVANÁCTILETÝ V CHRÁMĚ

Původ materiálu: 
Martin Fér
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,41–52
Datum přípravy: 
Ne, 09/10/2011
Žalmy 72:1 -2 Šalomounův. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva.
 
Liturgické čtení-L 2,41-47
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
6 Dvanáctiletý v Chrámě
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (EZ649)
Odkaz na píseň: 
Mládenec blahoslavený (EZ245)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)

SIMEON A ANNA

Původ materiálu: 
Jaroslav Pechar
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,21–40
Datum přípravy: 
Čt, 10/02/2011
Žalmy 98:2  Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost,
3  na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.
 
Liturgické čtení-L 2,25-32
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
5 Simeon a Anna
Odkaz na píseň: 
Mládenec blahoslavený (EZ245)
Odkaz na píseň: 
Vánoční prosba (SV393)
Odkaz na píseň: 
Vzdejme Pánu díky (SV319)

JEŽÍŠOVO NAROZENÍ

Původ materiálu: 
Jaroslav Pechar
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,1–20
Datum přípravy: 
Ne, 25/09/2011
Žalmy 103:21  Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!
22  Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu!
 

Liturgické čtění: L 2,1-7

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
4 Narození Ježíšovo

V 3 Odpověď řeckým poutníkům

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Děti mohou na začátku vybarvit různými pastelkami jednotlivé cesty, aby přišly na to, které pojmy k sobě patří. Společně pak můžete mluvit o tom, jestli jsou pro lidi taková spojení obvyklá, proč jsou asi slova takto pospojovaná a jaký to dává smysl. Ježíšova odpověď řeckým poutníkům, o které potom budete vyprávět, zvláštní spojení osvětluje. Nakonec se děti mohou pokusit vymyslet a do prázdných políček vepsat jinou dvojici, která odpovídá logice Ježíšova přirovnání.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
ODPOVĚĎ ŘECKÝM POUTNÍKŮM

V 2 Útěk do Egypta a vraždění neviňátek

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Od toho, do které části hodiny práci s obrázkem zařadíte, se odvíjí i její funkce:
Na začátku budou děti do obrázku kreslit to, s čím se setkaly – co slyšely, viděly, četly, co si představují. Dostanou se tak do obrazu. Pokud se mezi jejich obrázky objeví něco obsahově blízkého Herodovu strachu ( strach z někoho vnějšně bezbranného ), můžete na to navázat. Pokud se nic takového neobjeví, můžete vyprávění uvést tím, že mocní mohou mít překvapivě strach i z něčeho jiného.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ÚTĚK DO EGYPTA

V 1 Slovo se stalo tělem

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

S obrázkem je třeba pracovat asi až po výkladu. Děti mohou do koleček dokreslovat buď jak se velká slova uskutečňují v Ježíšově příběhu ( odpuštění – Ježíš s ochrnutým, jehož spustili přátelé střechou… ) nebo jak se uskutečňují v přítomném životě ( věrnost – staří manželé se drží za ruku… ). V prvním případě je také možné připravit ze samolepek k Lukášovu evangeliu kartičky, ze kterých mohou děti vybírat společně, který příběh by mohl být uskutečněním kterého slova.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
SLOVO SE STALO TĚLEM

Svd Podobenství o těle a údech

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Na začátku vyzvěte děti, aby do částí těla na obrázku napsaly, co kdo ve sboru dělá ( např. Alžběta hraje na varhany, Renata vaří kávu, pan farář káže, Věra čte z bible, Vojta vždycky zatopí, Honza vozí do kostela paní M., Alena přinese vždycky květiny, Lukáš nás vždycky rozesměje… ) a vystřihly si je. Potom se ptejte, o čem si děti myslí, že je to nejdůležitější a co by naopak mohly postrádat.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PODOBENSTVÍ O TĚLE A ÚDECH

40 Zjevení na cestě do Emauz

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Lukáš 24,13–35
10,00Kč

Úkol z obrázku opět vyžaduje znalost příběhu. Je ho tedy možné plnit až po vašem vyprávění, nebo předpokládá, že si děti budou úryvek z bible samy napřed číst. Pokud se nemýlím, měl by dětem vyjít jak v oprátce, tak ve svitku obrázek v podstatě stejný ( ukřižovaný Kristus ). To je dobré dětem zdůraznit.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Cesta do Emauz
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS
Syndikovat obsah