Pozvání na cestu - Evangelia

JEŽÍŠ A HŘÍŠNICE

Původ materiálu: 
Petr Pivoňka
Biblický oddíl: 
Lukáš 7,36–50
Datum přípravy: 
Ne, 18/12/2011
Žalm 130,3-4  Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.
 
Liturgické čtení-L 7,36-50
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
16 Ježíš a hříšníci
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Nevím, Pane, co ti dát (SV216)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Kdo zná mě líp (SV152)

MRTVÍ VSTÁVAJÍ A CHUDÝM SE ZVĚSTUJE EVANGELIUM

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Lukáš 7,11–23
Biblický oddíl: 
Lukáš 7,24–35
Datum přípravy: 
Ne, 11/12/2011

Žalm 96,2n – Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.

Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti

Číst dál »
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)
Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)
Odkaz na píseň: 
Chvála (SV86)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (SV363)
Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)

DÁT SE POHNOUT MILOSRDENSTVÍM

Původ materiálu: 
Petr Pivoňka
Biblický oddíl: 
Lukáš 6,27–36
Biblický oddíl: 
Lukáš 10,25–35
Datum přípravy: 
Ne, 04/12/2011
Žalm 129,8 – Požehnání Hospodinovo budiž s vámi, aneb: Dobrořečíme vám ve jménu Hospodinovu.
 
Liturgické čtení-L 6,27-36
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
14 Dát se pohnout milosrdenstvím
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (EZ384)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Ubi caritas (SV467)
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)

BLAZE CHUDÝM, BĚDA BOHATÝM

Původ materiálu: 
Martin Horák
Biblický oddíl: 
Lukáš 6,17–26
Biblický oddíl: 
Lukáš 16,19–31
Datum přípravy: 
Ne, 27/11/2011

Žalm 40,5 – Blahoslavený ten člověk, kterýž skládá v Hospodinu svou naději.

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
13 Blaze chudým, běda bohatým
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (EZ649)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Ty i já (SV406)

JE S NÍM MOC ODPUŠTĚNÍ

Původ materiálu: 
Dana Rotkovská
Biblický oddíl: 
Lukáš 5,17–26
Biblický oddíl: 
Lukáš 5,27–32
Datum přípravy: 
Ne, 20/11/2011
 
Žalm 32,1-2  Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.  Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. 
 
Liturgické čtení-L 5,17-20
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
12 Je s ním moc odpuštění
Odkaz na píseň: 
Vzácný hosti, přijď (SV57)
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (EZ384)

POVOLÁNÍ RYBÁŘŮ

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Lukáš 5,27–32
Datum přípravy: 
Ne, 13/11/2011

Žalmy 127:1  Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
11 Povolání rybářů

KÁZÁNÍ V NAZARETĚ

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Lukáš 4,16–21
Datum přípravy: 
Ne, 06/11/2011
Žalmy 119:155-  Svévolníkům je vzdálena spása, protože se nedotazují na tvá nařízení.
156- Nesmírné je, Hospodine, tvoje slitování, podle svých soudů mi zachovej život.
 
Liturgické čtení-L 4,16-21
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
10 Kázání v Nazarétě

Pokušení na poušti

Původ materiálu: 
Martin Horák
Biblický oddíl: 
Lukáš 4,1–4
Datum přípravy: 
Ne, 30/10/2011
Žalm 121:2-3  Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
 
Liturgické čtení - LK 4,1-8
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
9 Pokušení na poušti

VZNEŠENÝ THEOFILE

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,4
Datum přípravy: 
Ne, 04/09/2011
Žalm 19,8 - Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.
 
Liturgické čtení-L 1,1-4
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
1 Vznešený Teofile

NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,5–25
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,57–80
Datum přípravy: 
Ne, 11/09/2011
Odkaz na pracovní list: 
2 Narození Jana Křtitele
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Poděkujme svému Pánu (EZ223)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)
Odkaz na píseň: 
Buď pánu čest (EZ171)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Syndikovat obsah