Pracovní listy k tomuto cyklu jsou zde: http://katecheze.evangnet.cz/lukasovo-evangelium-sada-pracovnich-listu

Použít lze také pracovní listy k biblickým příběhům pro předškolní zde: http://katecheze.evangnet.cz/evangelia-sada-pracovnich-listu

Elektronická příručka ke stažení zde: http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/pozvani-na-cestu-novy-zakon-1…

Title Biblický odkaz (kat) Typ obsahu Pořadí v lekci
1 Vznešený Teofile Pracovní list
10 Kázání v Nazarétě Pracovní list
11 Povolání rybářů Pracovní list
12 Je s ním moc odpuštění Pracovní list
13 Blaze chudým, běda bohatým Pracovní list
14 Dát se pohnout milosrdenstvím Pracovní list
15 Mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium Pracovní list
16 Ježíš a hříšníci Pracovní list
17 Podobenství o rozsévači Pracovní list
18 Utišení bouře a uzdravení posedlého Pracovní list
19 Vzkříšení dcery Jairovy Pracovní list
2 Narození Jana Křtitele Pracovní list
20 Nasycení pěti tisíců Pracovní list
21 Petrovo vyznání Pracovní list
22 Proměnění na hoře Pracovní list
23 O modlitbě Pracovní list
24 O zajištění Pracovní list
25 O připravenosti učedníků Pracovní list
26 O velikosti nepatrného Pracovní list
27 O hostinách a hostině Pracovní list
28 Podobenství o nalezených Pracovní list
29 Uzdravení deseti malomocných Pracovní list
3 Navštívení Marie Pracovní list
30 Farizeus a celník Pracovní list
31 Ježíš a Zacheus Pracovní list
32 Vjezd do Jeruzaléma Pracovní list
33 Podobenství o zlých vinařích Pracovní list
34 Jidášova úmluva a poslední večeře Pracovní list
35 Cesta do Getsemane a zatčení Pracovní list
36 Petrovo zapření Pracovní list
37 Ježíš před radou, Pilátem a Herodem Pracovní list
38 Ukřižování a pohřeb Pracovní list
39 Vzkříšení Pracovní list
4 Narození Ježíšovo Pracovní list
40 Zjevení na cestě do Emauz Lukáš 24,13–35 Pracovní list
5 Simeon a Anna Pracovní list
6 Dvanáctiletý v Chrámě Pracovní list
7 Jan Křtitel Pracovní list
8 Zatčení Jana Křtitele Pracovní list
9 Pokušení na poušti Pracovní list
ODPOVĚĎ ŘECKÝM POUTNÍKŮM Jan 12,20–30 Katechetická příprava
PODOBENSTVÍ O TĚLE A ÚDECH 1 Korintským 12,1–27 Katechetická příprava
SLOVO SE STALO TĚLEM Jan 1,1–18 Katechetická příprava
Svd Podobenství o těle a údech Pracovní list
ÚTĚK DO EGYPTA Matouš 2,13–23 Katechetická příprava
V 1 Slovo se stalo tělem Pracovní list
V 2 Útěk do Egypta a vraždění neviňátek Pracovní list
V 3 Odpověď řeckým poutníkům Pracovní list
VZNEŠENÝ THEOFILE Lukáš 1,4 Katechetická příprava 1
NAROZENÍ JANA KŘTITELE Lukáš 1,5–25, Lukáš 1,57–80 Katechetická příprava 2
NAVŠTÍVENÍ MARIE A JEJÍ CHVALOZPĚV Lukáš 1,26–56 Katechetická příprava 3
JEŽÍŠOVO NAROZENÍ Lukáš 2,1–20 Katechetická příprava 4
SIMEON A ANNA Lukáš 2,21–40 Katechetická příprava 5
DVANÁCTILETÝ V CHRÁMĚ Lukáš 2,41–52 Katechetická příprava 6
JAN KŘTITEL Lukáš 3,1–14 Katechetická příprava 7
ZATČENÍ JANA KŘTITELE A JEŽÍŠŮV KŘEST Lukáš 3,15–22 Katechetická příprava 8
POKUŠENÍ NA POUŠTI Lukáš 4,1–4 Katechetická příprava 9
KÁZÁNÍ V NAZARETĚ Lukáš 4,16–21 Katechetická příprava 10
POVOLÁNÍ RYBÁŘŮ Lukáš 5,27–32 Katechetická příprava 11
JE S NÍM MOC ODPUŠTĚNÍ Lukáš 5,17–26, Lukáš 5,27–32 Katechetická příprava 12
BLAZE CHUDÝM, BĚDA BOHATÝM Lukáš 6,17–26, Lukáš 16,19–31 Katechetická příprava 13
DÁT SE POHNOUT MILOSRDENSTVÍM Lukáš 6,27–36, Lukáš 10,25–35 Katechetická příprava 14
MRTVÍ VSTÁVAJÍ A CHUDÝM SE ZVĚSTUJE EVANGELIUM Lukáš 7,11–23, Lukáš 7,24–35 Katechetická příprava 15
JEŽÍŠ A HŘÍŠNICE Lukáš 7,36–50 Katechetická příprava 16
PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI Lukáš 8,4–18 Katechetická příprava 17
UTIŠENÍ BOUŘE A UZDRAVENÍ POSEDLÉHO Lukáš 8,22–25 Katechetická příprava 18
VZKŘÍŠENÍ DCERY JAIROVY Lukáš 8,40–56 Katechetická příprava 19
NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ Lukáš 9,10–17 Katechetická příprava 20
PETROVO VYZNÁNÍ, PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ Lukáš 9,18–27 Katechetická příprava 21
PROMĚNĚNÍ NA HOŘE Lukáš 9,28–32 Katechetická příprava 22
O MODLITBĚ Lukáš 11,1–13, Lukáš 18,1–8 Katechetická příprava 23
O ZAJIŠTĚNÍ Lukáš 12,13–34 Katechetická příprava 24
O PŘIPRAVENOSTI UČEDNÍKŮ Lukáš 12,35–59 Katechetická příprava 25
O VELIKOSTI NEPATRNÉHO Lukáš 13,18–30 Katechetická příprava 26
O HOSTINÁCH A HOSTINĚ Lukáš 14,7–11 Katechetická příprava 27
PODOBENSTVÍ O NALEZENÝCH Lukáš 15,1–32 Katechetická příprava 28
UZDRAVENÍ DESETI MALOMOCNÝCH Lukáš 17,11–14 Katechetická příprava 29
FARIZEUS A CELNÍK Lukáš 18,9–14 Katechetická příprava 30
JEŽÍŠ A ZACHEUS Lukáš 19,1–10 Katechetická příprava 31
Vjezd do Jeruzaléma a prorocký nářek nad chrámem Lukáš 19,28–41, Lukáš 13,33–35, Lukáš 21,5–6 Katechetická příprava 32
PODOBENSTVÍ O ZLÝCH VINAŘÍCH Lukáš 20,9–19 Katechetická příprava 33
JIDÁŠOVA ÚMLUVA A POSLEDNÍ VEČEŘE Lukáš 22,1–30 Katechetická příprava 34
CESTA DO GETSEMANE A ZATČENÍ Lukáš 22,31–50 Katechetická příprava 35
PETROVO ZAPŘENÍ Lukáš 22,54–62 Katechetická příprava 36
Ježíš před radou, Pilátem a Herodem Lukáš 22,63–23,24 Katechetická příprava 37
UKŘIŽOVÁNÍ A POHŘEB Lukáš 23,26–56 Katechetická příprava 38
VZKŘÍŠENÍ Lukáš 24,1–12 Katechetická příprava 39
ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS Lukáš 24,13–35 Katechetická příprava 40