Modlitba Páně

4/2 Přijď království tvé - Podobenství o dělnících na vinici

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
4
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 20,1–16
10,00Kč

4/1 Přijď království tvé - Podobenství o deseti pannách

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
4
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 25,1–13
10,00Kč
Ježíš vyprávěl podobenství o království nebeském. Království je připodobněno čekání na ženicha. Družičky - panny se přichystaly, nastrojily a vzaly s sebou
lampy, aby mohly ženichovi posvítit v jeho průvodu. „Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných” nebo jinak „Pět z nich bylo opatrných a pět
Číst dál »

3/3 Posvěť se jméno tvé - Podobenství o milosrdném Samařanovi

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
3
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 10,25–37
10,00Kč
Jeden ze zákoníků zkoušel Pána Ježíše a položil mu otázku: "Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?” Ježíš vyzkoušel zákoníka ze Zákona
i Proroků. Zákoník vše uměl, ale neporozuměl, co Ježíš říká. Proto Ježíš vyprávěl podobenství.
Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Posvěť se jméno tvé
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Samařan aneb bližní na cestě

3/2 Posvěť se jméno tvé - Vzkříšení Lazara

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
3
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Jan 11,1–4
10,00Kč

3/1 Posvěť se jméno tvé - Jákobův zápas u potoka Jabok

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
3
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Genesis 32,23–33
10,00Kč
Jákob se vracel domů do země svých otců, kterou jim Pán Bůh zaslíbil. Vracel se domů v obavách o svůj život, protože nevěděl, jak jej bratr přijme po všem tom, co mu provedl. Překročil potok Jabok a utábořil se tam se svými ženami i dětmi, aby přečkal noc.
Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Posvěť se jméno tvé
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákobův návrat

2/1 Jenž jsi v nebesích - Hořící keř

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
2
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Exodus 3,1–17
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Mojžíš na Orébu

1/3 Otče náš - Podobenství o marnotratném synu

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
1
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 15,11–32
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích

1/2 Otče náš - Otec vyslýchá naše prosby

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
1
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,5–13
10,00Kč
Byl jeden člověk na cestách. Zastihla jej noc. V noci není dobře být venku sám. Řekl si: „Půjdu ke svému příteli, který bydlí nedaleko. Snad u něho naleznu nocleh i dostanu něco k jídlu a posilním se na cestu.”
Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích

1/1 Otče náš - Had na poušti

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
1
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Numeri 21,4–9
10,00Kč
Izraelský lid byl vyveden z egyptského otroctví. Byl vyveden na poušť. Na poušti pobýval čtyřicet let. Poušť je místo, kde si Pán Bůh ty, které miluje, tříbí a přezkušuje. Pán Bůh učil svůj lid, aby spoléhal na jeho ochranu a milosrdenství. Je nemožné na poušti žít bez Boží ochrany a společenství lidí.
Číst dál »
Syndikovat obsah