13/1 I sláva - Svatba v Káně Galilejské

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
13
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Jan 2,1–12
10,00Kč
Ježíš se svou matkou a učedníky byl na svatbě. Nedostávalo se vína pro hosty. Matka Ježíše se na něj obrátila: „Už nemají víno" Ježíš jí odpověděl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina." Matka přikázala služebníkům, aby vykonali vše, co jim Ježíš přikáže. Na svatbě stálo šest nádob na očišťování a Ježíš přikázal do nich vlít vodu až po okraj. „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny." Správce hostiny, který nevěděl o proměně vody ve víno, pochválil ženicha hostiny: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli." Hosté na svatbě se radovali z dobrého vína. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. Ježíš proměňuje náš obyčejný život, abychom mohli vejít ve věčnou slávu.
J 17,24
Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.
 
Ježíš matce naznačuje, že hodina jeho slávy přijde teprve při jeho ukřižování a vzkříšení.
 
Ježíš přeměnil vodu ve víno, jako znamení nového věku a předobraz své slávy.
 
Nádoby určené k očišťování a všechny obřady jsou zbytečné. Hřích je smyt krví Beránkovou.
 
Z Ježíše, který přišel na svatbu jako host, se stává hostitel, který podává dobré víno jako dar obnoveného Božího stvoření a nebeské radosti.
Tak zachraňuje radost ze svatby i stvořeného světa.
 
Svět trvá a víno z kamenných nádob se podává při večeři Páně jako znamení Božího smíření s lidmi.
 
Ježíš nás smířil s Bohem, když se za nás přimlouvá, aby i naše životy byly proměněny
v dobré víno.
 
---------------------------------------
Práce s předškolními dětmi:
 
11. píseň, poznámky a úloha pro předškolní věk:
Zazpívejte s dětmi píseň "V tobě je radost" (BTS 25). Děti předškolního věku ještě většinou nehoře­kují, že něco v NŠ je nuda, a že už něco slyšeli stokrát. Radost a Ježíš ‑ to pro ně ještě bezprostřed­ně souvisí, proto lze i o žalosti mluvit jako o situaci, kdy jsme vzdáleni od Kristovy blízkosti. Neměli bychom však v dětech pěstovat pocit, že mimo sbor člověk neužije žádnou legraci a radost, protože Ježíš se účastnil právě i "mimosborových" radostí. Vyprávějte o radosti, kterou zažili účastní­ci svatby podle příručky "Otče náš", (i sláva; 13/1, s.26) Svatba v Káně Galilejské:                           
                           I.   Matka Ježíše žádá o pomoc
                           II.  Služebnicí lijí vodu do kádí
                           III. Správce hostiny ochutnává kvalitní víno a chválí ženicha
                           IV. Všichni mají radost
Nechte děti kreslit obrázky podle Osnovy nebo vymalovat z příručky Otče náš a sestavte z nich leporelo a využijte je k zopakování příběhu.
 
 
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky