8/1 Jakož i my odpouštíme našim viníkům - Podobenství o nemilosrdném služebníku

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
8
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 18,23–35
10,00Kč
Na otázku, kolikrát máme odpouštět Ježíš, odpověděl v podobenství. „S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. ”Při kontrole zjistil, že jeden ze služebníků mu dluží mnoho tisíců. Služebník nebyl schopen dluh splatit. Král jej chtěl prodat s ženou i dětmi do otroctví. Služebník padl k jeho nohám a prosil o posečkání se splátkou, že určitě všechno vrátí. Král se slitoval, celý dluh svému sloužícímu odpustil, protože dobře věděl, že dluh splatit je nemožné.
Před palácem potkal omilostněný služebník svého druha ve službě, který mu dlužil sto denárů. Počal vymáhat svůj dluh a nic nedbal na jeho prosby o strpení s návratem půjčky. Jeho neoblomnost byla tak veliká, že dal zavřít spoluslužebníka do vězení.
Král se o tom dověděl. Nechal si služebníka zavolat: „Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil, neměl ses ty také smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se smiloval nad tebou?" Král jej dal vsadit do vězení, dokud dluh nezaplatí.
Ef 4,32
Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
 
Jak máme odpouštět, všechno, nebo jenom něco. Kolikrát člověk může odpouštět druhým, kteří mu tolik ublížili.
 
Ježíš v podobenství vypráví o dvou světech. Svět odpuštění, a svět otroctví a zaplacení, protože ztracené peníze někdo za dlužníka musí zaplatit.
 
 V tomto světě král odpouští, protože dluhy zaplatil jeho syn Ježíš Kristus.
 
 Druhý svět je světem počítání, kde se dluhy musí splatit s naprostou přesností nic není odpuštěno.
 
 Nedejme se uzavřít do vězení pohledávek, starých dlužních úpisů, výkazů má dáti dal, protože z něho není vyjití. V tomto vězení čeká odsouzený 
 jenom na soud.
 
--------------------------------------
Práce s předškolními dětmi:
 
7. píseň, poznámky a úloha pro předškolní věk:
Zazpívejte s dětmi píseň Odpusť (S 135). Zeptejte se dětí, kdy slovo "odpusť" užívají. Je jim přitom lehce? A jak jim je, když někdo odpustí?
Podle příručky OTČE NÁŠ vyprávějte úlohu Jakož i my odpouštíme našim viníkům ‑ 8/1.
Zdů­raz­něte, že nevěrnému služebníkovi muselo být strašně těžko ‑ nepředstavitelně, když se na jeho vinu přišlo. A přece mu pán odpustil.
Osnova:          I.   Služebníkova zpronevěra a zoufalá prosba
                     II.  Královské odpuštění
                     III. Setkání se spoluslužebníkem a nepředané odpuštění
                     IV. Trest
Pomůcky: Nechte děti vymalovat obrázky podle předlohy a sestavte z nich leporelo.