7/2 A odpusť nám naše viny - Zacheus

Původ materiálu

Eva a Zdar Šormovi

Ježíš vešel do Jericha, kde žil Zacheus „vrchní celník a veliký boháč." Toužil Ježíše poznat, ale protože byl malý a neviděl přes zástup lidu doprovázejícího Ježíše, zanechal svoji důstojnost a vylezl na strom. Když přišel Ježíš k místu, kde Zacheus seděl na stromě, zavolal: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. "Zacheus s radostí slezl dolů a přijal Ježíše. Ještě na cestě k domu si Zacheus uvědomil, jaký je vlastně člověk. „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu."

Ž 51,3-4

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své veliké slitování zahlaď

moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!

 

Zacheus toužil poznat Ježíše. Myslil si, že stačí, když bude z dobrého místa sledovat dění kolem něho, a tím jej pozná. Ježíš však Zachea volá k sobě - rychle, dnes musím zůstat -, zní naléhavá žádost.

 

Teprve když se z pozorovatele Zachea stal Zacheus, do jehož života vstoupil Ježíš, mění se v jiného člověka. Již nejde žít dosavadním životem, zahleděným jenom do sebe.

 

 Oči Zachea se otvírají pro druhého člověka, ve kterém najde sám sebe. Oči Zachea se také otevřou pro poznání vlastní viny.

 

 Naléhavost celého setkání je zdůrazněna slovy  ,hned" a „dnes". Setkání s Ježíšem nejde odkládat.

 

Katechetické cykly

Pořadí v lekci

7

Druh aktivity