1/2 Otče náš - Otec vyslýchá naše prosby

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
1
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,5–13
10,00Kč
Byl jeden člověk na cestách. Zastihla jej noc. V noci není dobře být venku sám. Řekl si: „Půjdu ke svému příteli, který bydlí nedaleko. Snad u něho naleznu nocleh i dostanu něco k jídlu a posilním se na cestu.”
Jeho přítel však neměl doma, čím by jej pohostil. Vzpomněl si, kde by si mohl chleba vypůjčit. Vyšel do noci a tloukl na dveře svého přítele, aby si od něj vypůjčil chleba. Jeho přítel však již spal, spala i jeho žena a děti. „Neruš mě ze spaní! Jestliže vstanu, vzbudím celý dům!” odpověděl přítel. Prosící za dveřmi se nenechal odradit a tloukl dál. Přítel pro jeho neodbytnost dveře otevřel a tlukoucímu dal, oč žádal.
Ježíš tento příběh vypravoval, aby zvěstoval: proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.” To je pěkné, to tedy budu prosit a žadonit a všechno, co chci, to dostanu. Vždyť ve svých prosbách nebudu myslet jen na sebe, ale také na druhé. Ano, Pán Bůh slyší naše prosby, a nejen slyší, ale vyslýchá, i když to někdy není přesně tak, jak bychom si představovali. Co je důležité, že Ježíš zde nekončí, ale pokračuje dál: Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!" Zde je prosba, ne o cokoli, ale o Ducha Svatého. Ducha Utěšitele, Potěšitele, Ducha Povzbuditele a Síly. Ducha Smíření a Odpuštění. To máme hledat, po tom máme pátrat. Za dar Ducha Svatého máme prosit a modlit se a smíme se spolehnout, že nám bude dán. Tak jako otec laskavý dává svým dětem rybu a ne hada. Otcovská láska a slitování dává v pravý čas, co potřebujeme.
L 11,9
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.


Jsme jako hosté na tomto světě.
 
Jsme ale i hostitelé, ke kterým chodí přátelé, když je obklopí noc.
 
My sami mnohdy nemáme, čím bychom své hosty pohostili.
 
Víme, kde bychom nalezli pomoc, která je u našeho Otce v nebesích.
 
K našemu velkému překvapení nejen vyslýchá naše prosby, když jsme byli tak neopatrní a nic doma nemáme, co bychom mohli nabídnout, ale i to oč žádáme - chleba - nám Otec dává a nežádá zpět.
 
I v nejtemnější noci hříchu otec vstává a dává pokrm. Tento pokrm není jenom pro nás, ale
i pro druhé, kteří za námi přišli.
 
Nezapomínejme i na prosby o přítomnost Ducha svatého, který působí pokojlidských srdcích.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích