Modlitba Páně

10/1 Ale zbav nás od zlého - Podobenství o pleveli mezi pšenicí

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
10
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 13,24–30
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Zbav nás od zlého

9/2 A neuveď nás v pokušení - Pokušení na poušti

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
9
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 4,1–13
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
A nevydej nás v pokušení

9/1 A neuveď nás v pokušení - Abrahamova zkouška

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
9
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Genesis 22,1–19
10,00Kč

8/1 Jakož i my odpouštíme našim viníkům - Podobenství o nemilosrdném služebníku

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
8
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 18,23–35
10,00Kč

7/2 A odpusť nám naše viny - Zacheus

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
7
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 19,1–10
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Zacheus (v království Božím místa dost)

7/1 A odpusť nám naše viny - Podobenství o ztracené ovci

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
7
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 15,1–7
10,00Kč
Ježíš přijímal všechny, kteří za ním přicházeli. Byli to hříšníci, celníci i publikáni. Mnozí, kterým ležel na srdci. Zákon mu to vyčítali. Ježíš vyprávěl podobenství.
Číst dál »

6/2 Chléb vezdejší dej nám dnes - Nasycení pěti tisíců

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
6
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 14,13–21
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Odkaz na katechetickou přípravu: 
NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ

6/1 Chléb vezdejší dej nám dnes - Mana na poušti

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
6
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Exodus 16
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes

5/2 Buď vůle tvá - Modlitba v Getsemane

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
5
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 26,36–46
10,00Kč
Před tím, než Pána Ježíše zatkli a vydali na kříž, byl se svými učedníky v zahradě Getsemanské. Byla noc a Ježíš si vzal s sebou Petra a syny Zebedeovy a poodešel, aby se modlil.
Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi
Odkaz na katechetickou přípravu: 
A nevydej nás v pokušení

5/1 Buď vůle tvá - Jonáš

Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
5
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Jonáš 1–2
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi
Syndikovat obsah