3/1 Posvěť se jméno tvé - Jákobův zápas u potoka Jabok

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
3
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Genesis 32,23–33
10,00Kč
Jákob se vracel domů do země svých otců, kterou jim Pán Bůh zaslíbil. Vracel se domů v obavách o svůj život, protože nevěděl, jak jej bratr přijme po všem tom, co mu provedl. Překročil potok Jabok a utábořil se tam se svými ženami i dětmi, aby přečkal noc.
V noci s ním zápasil tajemný muž, kterého Jákob zpočátku nepoznal. Zápolení trvalo celou noc, a když ten, který s Jákobem zápolil, poznal, že Jákoba nepřemůže, poranil ho na noze v kyčelním kloubu. A Jákob ani poté se nechtěl pustit. Jeho objetí bylo tak pevné, že zápasící nemohl odejít. "Pusť mě, vzešla jitřenka." Jákob však odvětil: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš." Blížilo se jitro a zápasníci jsou unaveni vzájemným bojem. Jako by v tomto boji nebylo vítěze ani poraženého. Jeden je zraněný a bude nadosmrti kulhat, druhý je spoután Jákobovým objetím. Jákob se rozhodl nepustit neznámého muže navzdory bolesti z poranění. Nato neznámý muž se nechá poznat a odpoví: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls." Jákob chtěl vědět Boží jméno. Hospodin mu odpověděl: "Proč se ptáš na mé jméno?"a požehnal mu. "Boj pěstmi skončil. Jákob již nemusí bojovat svou úskočností a silou, za Jákoba bojuje Hospodin. Proto místo, kde Jákob zápasil nazval: Jeníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život." Jákobovi vzešlo nové jitro a den se rozjasnil.
Ž 103,1
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svátému jménu!
 
Jákob, který tolik stál o prvorozenství a otcovo požehnání, zjišťuje, že zápas pěstmi nikam nevede.
 
Pán Bůh, který zápasí, nakonec není přemožen silou Jákobových paží, ale svou vlastní láskou, která nemůže zanechat toho, který se jej drží ze všech sil.
 
Pán Bůh dává Jákobovi nové jméno av něm je skryt Boží záměr s námi lidmi.
 
Boží jméno je svaté, protože za nás bojuje, když již nám nezbývá nic jiného než se držet a nepustit.
 
Pán Bůh se pro nás sám ve svém jménu posvětil - oslavil, když za nás vybojovává naše prohrané zápasy
 
Jeho boj za Izrael - církev jde tak daleko, že nechá svého Syna viset nad celým světem na kříži
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Posvěť se jméno tvé
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákobův návrat