4/2 Přijď království tvé - Podobenství o dělnících na vinici

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
4
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Matouš 20,1–16
10,00Kč
„Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici.” S dělníky smluvil mzdu jeden denár. Celý den hospodář vychází na tržiště a najímá dělníky. Vychází dopoledne, v poledne i po poledni a ještě k večeru najde ty, které nikdo nenajal. I je pozval na svou vinici a připojil k těm, kteří pracují od samého rána. Se všemi smluvil mzdu za vykonanou práci. Večer nastalo odměňování. „Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním/” Nastalo veliké divení a porovnávání, protože všichni dostali stejně. Hospodář na tvrdé výčitky odpověděl-„Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; nemohu si se svým majetkem udělat, co chci?"
Mt 5,12
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích.
 
Z tržiště světa jsme zváni hospodářem k práci na vinici. Práce je dost, proto i k večeru hospodář najímá dělníky.
 
Hospodářzve z tržiště, kde platí zákony příjmu a výdaje. Nic tu není zadarmo. Vše se dá koupit, když na to máš peníze.
 
Hospodář smluvil odměnu. Při rozdělování odměny dělníci poznali, že na vinici platí jiné zákony než na tržišti. Vinice je obrazem Božího království - církve.
 
Nenechme se odradit, že na vinici platí jiné počty než na tržišti, a nenechte se zmást.
 
Tak se naše práce na vinici mění na práci na království nebeském, kde hospodářem je Pán Bůh.
 
Odměna je podíl na tomto království a to není málo ani pro ty nejpilnější dělníky.