10/2 Ale zbav nás od zlého - Uzdravení posedlého v Gerase

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
10
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Lukáš 8,26–39
10,00Kč
Když se Ježíš přeplavil přes jezero, ocitl se v krajině gerasenské. Vyběhl proti němu muž, který nebyl schopen bydlit s lidmi, ale žil v hrobech. Sám sebe zraňoval, nenosil oděv. Byl posedlý a lidé se jej báli. Vyběhl proti Ježíši a volal: „Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mne netrápil.” Ježíš přikazoval nečistému duchu, aby z toho člověka vyšel. Nečistý duch však nechtěl opustit svého hostitele, ani nechtěl být hnán do pustých míst a prosil Ježíše. Ježíš jej však poslal do stáda vepřů a ti se vrhli do moře. Nečistý se spojil s nečistým a zlo se samo uštvalo do moře - temné síly, která je ohraničena břehem. Tam Ježíš vykázal nečistému místo. Pasáci, kteří vše viděli, utekli a svolali lidi z okolní krajiny. Když lidé viděli uzdraveného posedlého, prosili Ježíše, aby od nich odešel. Jen muž, kterého Ježíš uzdravil, chtěl jít s ním. Ježíš mu odpověděl: „Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh."
Zj 22,20b
Amen, přijď, Pane Ježíši!
 
Posedlost nečistým duchem - hříchem, jde tak daleko, že ničí vztahy lidí a člověka vyděluje ze společenství Božího lidu. Jde tak daleko, že se posedlý sám zraňuje a již za života žije v hrobě. Snaha zachránit posedlého lidskými pouty končí nezdarem.
 
Ježíš se nebojí vstoupit i do této oblasti, na samé dno utrpení Jde pro posedlého hříchem až mezi hroby a do hrobů, aby jej přivedl zpět do společenství s lidmi i s Pánem Bohem.
 
Zlo je vyhnáno a zahnáno do moře a má pevně stanovené místo. Jeho moc byla jednou provždy zlomena.
 
Žijeme však ještě v naší časnosti, která je poznamenána naším hříchem, kterého se tak rádi přidržujeme.
 
Nebuďme jako vesničané, kteří raději prosí Ježíše, aby odešel, ze strachu, aby i z nich neudělal jiné lidi, protože se u nich usídlilo hodně nečistého, raději volejme na Pána Ježíše: "Přijď a zbav nás od zlého."
 
Ježíši, přijď a zbavuj nás od zlého, které nás vyhání ze společenství s Pánem Bohem i lidmi, které nás vyhání z tvého království.
 
---------------------------------------
Práce s předškolními dětmi:
 
8. píseň, poznámky a úloha pro předškolní věk:
Zazpívejte s dětmi píseň Přímluvný zpěv (BTS 44). Vyprávějte o uzdravení posedlého v Gerase podle příručky Otče náš (list 10/2) - Uzdravení posedlého v Gerase.
Osnova:          I.   Ježíš pluje přes jezero
                     II.  Nemocný muž vidí Ježíše
                     III. Ježíš vyhání nemoc z těla člověka do stáda vepřů
                     IV. Vepři se vrhají do moře
                     V.  Uzdravený člověk jde domů, aby vypravoval, jak veliké věci učinil Bůh
Pomůcky: Nechejte děti vymalovat obrázky a sestavte z nich leporelo.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Zbav nás od zlého