11/1 Neboť tvé jest království - Na počátku

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Eva a Zdar Šormovi
Pořadí v lekci: 
11
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9–15
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,2–4
Biblický odkaz: 
Genesis 1
10,00Kč
„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. ” Už před tím, než jsi se narodil, než cokoli bylo, byl Bůh, který svým Slovem tvořil všechno, co je na zemi. Světlo a tmu, oblohu a vody, zemi a moře se vším rostlinstvem, nebeské hvězdy a svítidla, ryby a ptáky, zvířata a člověka. Tomu všemu dal smysl Bůh, to nevzniklo jako náhoda, ale jako stvořitelský plán Hospodina, bez něhož by byl chaos a nic by nebylo. „Byl večer a bylo jitro, den...." To vše je velmi dobré dílo. Po noci nastává den, po tmě nastává světlo. Nikdy se toto neděje naopak. Svět má naději. Noci ustupují novým jitrům, která hlásají nový den.
Pro člověka Bůh přichystal místo k životu. Bezpečná je souš a vody se svými tajemnými silami jsou drženy břehy a skalnatými horami, aby člověku neublížily. „Bůh viděl, ze to je dobré." Ano, země se vším stvořením je jedinečné místo a nevymklo se a nevymyká se Pánu Bohu z rukou. Šestého dne stvořil Bůh člověka. „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, muže a ženu je stvořil." Bůh chce s člověkem tvořit společenství. Člověk je jeho stvoření, které nežije samo pro sebe. Teprve ve společenství s Bohem a s člověkem dostává život smysl. Sedmkrát zazní jako refrén "Byl večer a bylo jitro...." Stvoření bylo dokončeno, není co dotvářet nebo opravovat, protože zaznívá druhý refrén: "Bůh viděl, že to je dobré."

1 Tm 1,17

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.
          
Na počátku již tu byl Bůh, než byly dějiny, než jsi byl ty, než jsi cokoli vymyslel nebo učinil, už tu byl Bůh. Bez jeho přičinění bys tu nebyl. Bůh ale chtěl, abys žil, i když se ti někdy zdá, že tvůj život nedává smysl.
 
Při veškeré své činnosti na to nezapomínej.
 
Jsi tu pro Pána Boha, který tě chtěl mít, nejsi nedochůdče, které se Pánu Bohu nepovedlo, protože co stvořil Bůh, bylo dobré.
 
Nebeská tělesa ti neurčují život, žádné horoskopy, kameny, tajemná vyzařování přírodních energií nad tvým životem nemají moc,
protože si je máš podmanit, nejsou určeny, aby ti vládly.
 
To ale neznamená, že budeš ničit ve svém životním prostředí to, co ti Bůh svěřil do opatrování. 
 
Bůh chce, abychom s lidmi žili ve společenství, které není poznamenáno hříchem,
kde v obraze druhého člověka můžeme vidět odlesk Boží slávy.
 
Na počátku stvořil Bůh svět jako své království, v něm panuje svrchovaně a jeho vládu nemůže pohltit chaos ani temnota.
Bůh se o svoji vládu s nikým nebude dělit a nikomu ji nedá, ani mu ji nikdo nevezme. Jeho je království. Buď mu sláva navěky.