Title Biblický odkaz (kat) Typ obsahu Pořadí v lekci
1/1 Otče náš - Had na poušti Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Numeri 21,4–9 Pracovní list 1
1/2 Otče náš - Otec vyslýchá naše prosby Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Lukáš 11,5–13 Pracovní list 1
1/3 Otče náš - Podobenství o marnotratném synu Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Lukáš 15,11–32 Pracovní list 1
2/1 Jenž jsi v nebesích - Hořící keř Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Exodus 3,1–17 Pracovní list 2
3/1 Posvěť se jméno tvé - Jákobův zápas u potoka Jabok Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Genesis 32,23–33 Pracovní list 3
3/2 Posvěť se jméno tvé - Vzkříšení Lazara Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Jan 11,1–4 Pracovní list 3
3/3 Posvěť se jméno tvé - Podobenství o milosrdném Samařanovi Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Lukáš 10,25–37 Pracovní list 3
4/1 Přijď království tvé - Podobenství o deseti pannách Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Matouš 25,1–13 Pracovní list 4
4/2 Přijď království tvé - Podobenství o dělnících na vinici Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Matouš 20,1–16 Pracovní list 4
5/1 Buď vůle tvá - Jonáš Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Jonáš 1–2 Pracovní list 5
5/2 Buď vůle tvá - Modlitba v Getsemane Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Matouš 26,36–46 Pracovní list 5
6/1 Chléb vezdejší dej nám dnes - Mana na poušti Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Exodus 16 Pracovní list 6
6/2 Chléb vezdejší dej nám dnes - Nasycení pěti tisíců Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Matouš 14,13–21 Pracovní list 6
7/1 A odpusť nám naše viny - Podobenství o ztracené ovci Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Lukáš 15,1–7 Pracovní list 7
7/2 A odpusť nám naše viny - Zacheus Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Lukáš 19,1–10 Pracovní list 7
8/1 Jakož i my odpouštíme našim viníkům - Podobenství o nemilosrdném služebníku Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Matouš 18,23–35 Pracovní list 8
9/1 A neuveď nás v pokušení - Abrahamova zkouška Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Genesis 22,1–19 Pracovní list 9
9/2 A neuveď nás v pokušení - Pokušení na poušti Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Lukáš 4,1–13 Pracovní list 9
10/1 Ale zbav nás od zlého - Podobenství o pleveli mezi pšenicí Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Matouš 13,24–30 Pracovní list 10
10/2 Ale zbav nás od zlého - Uzdravení posedlého v Gerase Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Lukáš 8,26–39 Pracovní list 10
11/1 Neboť tvé jest království - Na počátku Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Genesis 1 Pracovní list 11
11/2 Neboť tvé je království - Podobenství o hostině Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Lukáš 14,15–24 Pracovní list 11
12/1 I moc - Utišení bouře Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Marek 4,35–41 Pracovní list 12
13/1 I sláva - Svatba v Káně Galilejské Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Jan 2,1–12 Pracovní list 13
13/2 I sláva - Proměnění na hoře Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Lukáš 9,28–36 Pracovní list 13
14/1 Na věky - Nový počátek Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Genesis 6,5–8, Genesis 7,8 Pracovní list 14
14/2 Na věky - Porušení smlouvy Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Exodus 32,1–14 Pracovní list 14
15/1 Amen - Křest etiopského dvořana Matouš 6,9–15, Lukáš 11,2–4, Skutky 8,26–40 Pracovní list 15