Pozvání na cestu - Skutky

08 Volba sedmi jáhnů

10,00Kč

Obrázkem můžete s dětmi začít. Když dokreslí, co kdo v kostele dělá ( můžete o tom při kreslení společně mluvit: Co je třeba, abychom v zimě nezmrzli? Jak víme, co budeme zpívat? Jak víme, kdy se v kostele bude něco dít?… ), ptejte se jich, zda by to všechno mohl dělat jeden člověk; jestli by bylo dobré, aby to všechno dělal třeba pan farář; jak by si to rozdělily, kdyby to měly dělat ony. Vyzvěte je, aby si to zkusily rozdělit. Možná nastane dohadování. To by byl dobrý podnět pro vyprávění ze Skutků.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PŘES DIAKONII K DALŠÍMU ZVĚSTOVÁNÍ

07 Zastavit kázání

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Otázka na obrázku předpokládá, že děti už příběh znají. Pracovat s ním tedy budou až po vašem vyprávění. Je ovšem také možné zadat jim zpracování obrázku před vyprávěním s tím, aby se pokusily odhadnout, jak by mohli propuštění učedníci jednat. Příběh jim potom můžete vyprávět jako „správné řešení“. Rozdíly mezi odhady dětí a svědectvím Skutků pro vás mohou být dobrou příležitostí k rozhovoru a k přemýšlení, jak se liší naše a boží přístupy.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
ZASTAVIT KÁZÁNÍ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Koho v životě poslouchat a koho zase ne

06 Annaniáš a Safíra

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek je tentokrát asi nejlepší zpracovávat přímo při vyprávění. Způsob bude záležet na věku dětí. Starší mohou pracovat samostatně – najít si příběh v bibli, přečíst ho a podle bible doplnit text do bublin. Menším dětem můžete příběh vyprávět a ony si podle vyprávění text doplní. Nejmenším jej asi budete muset zjednodušit a diktovat.
Po vyprávění vyzvěte děti, aby se pokusily napsat odpověď na otázku v rámečku. Odpovědi si společně přečtěte a mluvte o tom, jaká odpověď je asi nejvýstižnější.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
VE VŠEM SPOLEČNĚ

05 Život první církve

10,00Kč

Starším dětem nemusíte o prvotní církvi vyprávět. Nechte je, aby pracovaly samostatně – ať si příslušná místa v bibli najdou, přečtou a obrázek doplní. Výsledky společně probírejte, komentujte, ptejte, jestli nikdo nic nevynechal, jestli by ještě někdo něco doplnil. Pak to můžete srovnat s tím, co se děje ve vašem sboru.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
BYLI SPOLU, ŽILI SPOLU
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Co dělá církev církví

04 Uzdravení chromého

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek si můžete vystřihnout vy a s jeho pomocí příběh při vyprávění přehrát. Můžete přitom zapojit i děti, které vyzvete, aby ostatní postavičky zahrály svýma rukama ( prsty – nohy ). Nebo můžete po vyprávění vyzvat děti, aby si obrázek vystříhaly a zahrály vám příběh, který jste vyprávěli. Starší jistě zvládnou nakreslit si i Patra a Jana na způsob ochrnutého, popřípadě další postavičky, aby se zapojily všechny děti.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
KDYŽ PRACUJE JMÉNO
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Ne svou, ale Boží silou

03 Letniční kázání

10,00Kč

Starším dětem nemusíte o prvotní církvi vyprávět. Nechte je, aby pracovaly samostatně – ať si příslušná místa v bibli najdou, přečtou a obrázek doplní. Výsledky společně probírejte, komentujte, ptejte, jestli nikdo nic nevynechal, jestli by ještě někdo něco doplnil. Pak to můžete srovnat s tím, co se děje ve vašem sboru.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
LETNIČNÍ KÁZÁNÍ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Kde Duch Boží zavěje

01 Nanebevstoupení

Biblický odkaz: 
Skutky 0
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
EVANGELIUM SE VYDÁVÁ DO SVĚTA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Ježíšovo nanebevstoupení
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Když je konec začátkem aneb The End or To be Continued?
Syndikovat obsah