V2 - Marie má dítě

Obrázek nabízí víc možností použití:
Pro nejmenší můžete jednotlivé obrázky použít k ilustraci vyprávění ( Můžete si je zvětšit na xeroxu a například špendlit na nástěnku. ). Děti mohou mít obrázek před sebou, při vyprávění si jednotlivé scény očíslovat a do „bublin“ jim můžete nadiktovat stručný název nebo jména osob.
Větším dětem můžete obrázek rozdat na začátku a vyzvat je, aby samostatně podle vašeho vyprávění splnily úkol. Totéž také mohou dělat po vašem vyprávění. Společně potom porovnejte výsledky a pokud nastane nějaký spor, je to dobrá příležitost, abyste si otevřeli evangelium a příběh ještě přečetli.
Největší děti mohou pracovat zcela samostatně. Rozdáte jim obrázky a bible a vyzvete je, aby si příslušné místo v evangeliu našly, přečetly, obrázky podle toho správně za sebou seřadily a do „bublin“ doplnily text.
Pokud se děti vrací do shromáždění, můžete nedělní školu a bohoslužby propojit dvojím způsobem ( Jednotlivé obrázky je k tomu třeba zvětšit na xeroxu. ): 1/ Každé dítě ukáže jeden obrázek ( neseřazené ) a vyzvou dospělé, aby je seřadili, jak jdou správně za sebou. 2/ Jedno dítě může číst příslušné oddíly z evangelia a ostatní obrázky ukazovat a stavět se do řady podle příběhu. Totéž lze udělat s některými obrázky také jako ilustraci písničky „Zázrak“ od B.Pivoňky ( Svítá 220 )

Katechetické cykly

Odkaz na katechetickou přípravu

Téma