27 Probuzený Eutychos

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Práci s obrázkem lze zařadit jak před vyprávění biblického příběhu tak po něm. V obou případech má propojit biblický příběh s prožitkem, zkušeností dětí. Na vás je, zda chcete ze zkušenosti dětí vyjít nebo se na ní na závěr rozvzpomínat, aby děti poznaly, že biblický příběh odhaluje něco, co sami prožívají. Poselství epizody, jak mu rozumím, vynikne, když zmíníte, že Pavel mohl na chlapcův pád reagovat také jinak, například: „Vidíte, tak to je, když někdo v kostele nedává pozor! Vidíte, jak to dopadá, když někdo při bohoslužbách spí! ( Pán Bůh ho potrestal. )“ V duchu Večeře Páně ( do které je celý příběh zasazen ), která připomíná, že nás má Bůh tak rád, že nasazuje sám sebe, abychom si to, na co nestačíme, neodskákali, je ovšem všechno jinak. Tak lze komentovat i to, že nad místem, kam mají děti nakreslit , jak jim někdo pomohl v tom, na co nestačily, je namalován kalich a chléb.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PROBUZENÝ EUTYCHOS