V5 Z vězení zní píseň o poníženém a vzkříšeném

Obrázek můžete použít nejdřív při výkladu. Děti si mohou text chvalozpěvu z bible přečíst. Vy jim potom můžete obrázek ukázat a ptát se, co je na obrázku zvláštní ( vyznání o vítězství za mříží ); zda si myslí, že je Pavel venku a říká to někomu do vězení, nebo je uvnitř a říká to ostatním z vězení; jak by na ně působilo první, jak druhé. Po výkladu si můžete společně vzpomínat na svědky víry, kteří jako Pavel sdíleli s Ježíšem také utrpení – mohou to být příklady biblické ( Štěpán… ), historické ( M.J.Hus… ) nebo soudobé. Můžete k tomu využít např. knížku L.Rejchrta „Taková dlouhá cesta“, seriál v minulých ročnících Bratrstva nebo časopis „Hlas mučedníků“, který vydává nakladatelství Stefanos.

Katechetické cykly

Téma