37 Evangelium putuje

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Doplňovačka na poslední „hodinu“ slouží k opakování. Jak ji využijete je na vás. Můžete třeba:
rozdat pracovní list a soutěžit, kdo první vyluští tajenku;
překreslit doplňovačku na velký papír a soutěžit postupně, které dítě uhodne správnou odpověď v té které řádce; ( Tak si také mohou děti doplnit chybějící samolepky do cesty – za každou správnou odpověď si mohou jednu, která jim schází, vybrat. )
při společném vyplňování nemusíte postupovat popořadě, ale každé dítě si může vybrat tu řádku, u které zná správnou odpověď, aby se tak dostaly ke slovu všechny děti;
pokud děti moc nechodí a jste skeptičtí, že by odpovědi vůbec daly dohromady, můžete jim vyrobit nápovědu – na lístečcích nebo na druhém papíře napište přeházeně odpovědi a děti z nich mohou vybírat;
Doplňovačku nemusíte jenom klasicky vyplnit. Nabízí se i akčnější způsob využití. Na jejím základě připravte pro děti na závěrečnou schůzku „Trůn moudrosti a blbosti“.
Při všech způsobech poraďte dětem, že mohou využít samolepky na svých deskách.
Na závěr se dětí můžete zeptat, zda si myslí, že poslání, které tvoří tajenku, platilo jen pro učedníky.

Katechetické cykly

Odkaz na katechetickou přípravu

Druh aktivity