19 Díky komu padají pouta

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Prací s obrázkem lze začít nebo ji zařadit až po vyprávění příběhu.
Na začátku jde o to, aby děti vyjádřily svůj pohled. Nemusí kreslit každé svůj obrázek. Vy si můžete jeden rozstříhat na jednotlivá vyobrazení a slovo „svoboda“, našpendlit je na nástěnku a společně se s dětmi domlouvat, jaké vyobrazení se se svobodou spojovaly a proč. Že děti nevědí, koho konkrétně ten který obrázek představuje nevadí, vyjadřují snad dostatečně podstatu postojů, funkcí, věcí nebo fenoménu. Příběh potom uveďte tím, že v něm právě o svobodu jde a aby děti poslouchaly a srovnaly, zda je v něm svoboda spojena s tím, co ony vybraly.
Po výkladu ukáže zpracování obrázku, které tentokrát bude dělat každé dítě samostatně, jak děti vyprávění pochopily. Rozhovor nad výsledky jejich práce dává možnost výklad ještě dotáhnout a upřesnit.

Katechetické cykly

Odkaz na katechetickou přípravu