Pozvání na cestu - Skutky

EVANGELIUM V KORINTĚ

Původ materiálu: 
Pfannová Hana, redigoval Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Skutky 18,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 24/02/2013
1.  MOTIVAČNÍ UVEDENÍ  DO PŘÍBĚHU:
a) shrnutí a motivace „pro Teofila“
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
23 Evangelium v Korintě
Odkaz na píseň: 
Z přetěžkého kříže (EZ695)
Odkaz na píseň: 
Ty víš (SV348)
Odkaz na píseň: 
Široká brána (SV140)

HLEDEJTE BOHA, DOKUD BLÍZKO JEST

Původ materiálu: 
Janošík Pavel, upravila Dráža Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Skutky 17,16–33
Datum přípravy: 
Ne, 17/02/2013
  1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU
 
a) Pro Teofila:
Odkaz na pracovní list: 
22 Hledejte Boha dokud blízko jest
Odkaz na pracovní list: 
14 Pavel v Athénách

ŠIKANOVANÝ APOŠTOL SE DOVOLÁVÁ ŘÍMSKÉHO OBČANSTVÍ

Původ materiálu: 
Chlápek Petr, upravila Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Skutky 16,16–24
Biblický oddíl: 
Skutky 16,35–40
Datum přípravy: 
Ne, 03/02/2013
1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:
a)pro mladší:
Stalo se vám někdy, že jste byli nespravedlivě potrestáni? Za co? Třeba také za to, že jste vlastně druhému pomohli a obrátilo se to proti vám?
 
b) pracovním listem: popsáno v metodických pokynech k pracovnímu listu
Číst dál »

DÍKY KOMU PADAJÍ POUTA

Původ materiálu: 
Hrubantová Dagmar, upravila Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Skutky 16,16–34
Datum přípravy: 
Ne, 27/01/2013
1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:
 
Osvobození:
Stalo se vám, že jste byli (třeba omylem) někde zavření (v králíkárně, v kůlně,  ve sklepě, v tělocvičně, ve výtahu…)? Jak jste se cítili, když vás někdo osvobodil?
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
19 Díky komu padají pouta
Odkaz na pracovní list: 
13 Pavel a Sílas ve vězení
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (BTS44)
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Vítr se ztiší (SV374)
Odkaz na píseň: 
Noc ke konci se kloní (EZ277)
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (EZ649)
Odkaz na píseň: 
Z tvé ruky, Pane můj (EZ636)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Jděte dál (SV114)
Odkaz na píseň: 
Kéž bychom to uměli (EZ610)

DO MAKEDONIE, PAVLE!

Původ materiálu: 
Hrubantová Dagmar, upraveno Drahomírou Duškovou Havlíčkovou
Biblický oddíl: 
Skutky 15,36–16,15
Datum přípravy: 
Ne, 20/01/2013
 
  1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU
a) pro mladší školní věk:
Kudy jste dneska přišly do kostela? Chodíte pokaždé stejnou cestou anebo jich je víc a vy si můžete vybrat? (Je-li pro vás nemožné použít příměru cesty do kostela, pak vymyslete jiné cílové místo)
Odkaz na pracovní list: 
18 Do Makedonie, Pavle
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (BTS36)
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Někdo mně vede za ruku (SV210)

APOŠTOLSKÝ SNĚM V JERUZALÉMĚ

Původ materiálu: 
Balcar David, upravil Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Skutky 15,1–35
Datum přípravy: 
Ne, 13/01/2013

1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:

 

pro mladší

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
17 Apoštolský sněm v Jeruzalémě
Odkaz na pracovní list: 
12 Velký spor

NEJSME BOZI - PRVNÍ MISIJNÍ CESTA

Původ materiálu: 
Kejřová Eva, aktualizovala Radka Včelná
Biblický oddíl: 
Skutky 14,1–28
Datum přípravy: 
Ne, 06/01/2013

 

Odkaz na pracovní list: 
16 Nejsme bozi
Odkaz na pracovní list: 
10 První misijní cesta
Odkaz na pracovní list: 
11 Nejsme bozi

NOVÉ NEBE, NOVÁ ZEMĚ

Původ materiálu: 
Elen Plzáková, aktualizovala Radka Včelná
Biblický oddíl: 
Zjevení 21–22
Datum přípravy: 
Ne, 30/12/2012
1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:
a) pro mladší školní věk
Když je vám smutno, co vás potěší? - Bonbon? Pohádka v televizi? Povzbuzení od mámy/táty nebo od kamaráda/kamarádky?
 
b) pro střední a starší školní věk
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
V3 Nové nebe, nová země
Odkaz na pracovní list: 
22 Útisk a naděje
Odkaz na píseň: 
Nova země, nové nebe (SV223)
Odkaz na píseň: 
Ó Beránku nevinný (EZ322)
Odkaz na píseň: 
Maran atha (SV180)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Zjevení 21 (SV260)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)

MARIE MÁ DÍTĚ

Původ materiálu: 
upravila Dráža Havlíčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,80–2,52
Datum přípravy: 
Ne, 23/12/2012
  1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU
 
Pro mladší školní věk:
Odkaz na pracovní list: 
V2 - Marie má dítě
Odkaz na píseň: 
Marie má dítě (SV181)
Odkaz na píseň: 
Ave Maria (SV6)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
Zázrak (SV220)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Poslal Bůh anděla (SV264)
Odkaz na píseň: 
Magnificat (Taizé) (SV458)
Odkaz na píseň: 
Narodil se Kristus Pán (BTS68)
Odkaz na píseň: 
Zázrak (SV220)

ČÍM ZAČÍNÁ NADĚJE

Původ materiálu: 
David Balcar, aktualizovala Radka Včelná
Biblický oddíl: 
Zjevení 2
Biblický oddíl: 
Zjevení 3
Datum přípravy: 
Ne, 16/12/2012
 

1. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU:

Co můžete udělat pro toho, kdo je dlouho nemocný, koho postihl ně­jaký malér?

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
V1 Čím začíná naděje
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Syndikovat obsah